Een christeligh äropredikan och berömmelse skrifft, såsom ock een hiertans bedröfweligh klagan, öffver... Her Gustaf Adolph then andre och store... Hwilken then 6 novemb. åhr 1632... fallen är i strijden emoot the påweske... Hållen uthi Åbo domkyrkio... T
  • Keyword/TitleEen christeligh äropredikan och berömmelse skrifft, såsom ock een hiertans bedröfweligh klagan, öffver... Her Gustaf Adolph then andre och store... Hwilken then 6 novemb. åhr 1632... fallen är i strijden emoot the påweske... Hållen uthi Åbo domkyrkio... T
  • NameFörfattare: : Isaac Rothovius
    Tryckare: : Ignatius Meurer
  • Dating1632
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt