Christeligh lijk-predikan utöfwer ehrewyrdigh och höglärde Her M. Jona Svvenonis Columbo, fordom berömelige läsemästare så wäl uthi Upsala Academi, som i Westeråhs Gymnasio, och sedhermehra sorgfällige och trogne kyrckio-heerde uthi Huussby försambling ..
 • Keyword/TitleChristeligh lijk-predikan utöfwer ehrewyrdigh och höglärde Her M. Jona Svvenonis Columbo, fordom berömelige läsemästare så wäl uthi Upsala Academi, som i Westeråhs Gymnasio, och sedhermehra sorgfällige och trogne kyrckio-heerde uthi Huussby försambling ..
 • NameFörfattare: : Nicolaus Rudbeckius
  Medförfattare: : Jonas Swenonis Columbus
  Tryckare: : Ignatius Meurer
 • Dating1668
 • Other keywordsLikpredikan
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isinte utställt