Supplement til thet i flor stående Stockholm, eller: grundelig tilökning på then under förestående titul, af thetta wärckets auctore, anno 1731. utgifne historiska beskrifning öfwer thenna widt berömda kongl. swenska residence- och hufwud-staden Stockholm
  • Keyword/TitleSupplement til thet i flor stående Stockholm, eller: grundelig tilökning på then under förestående titul, af thetta wärckets auctore, anno 1731. utgifne historiska beskrifning öfwer thenna widt berömda kongl. swenska residence- och hufwud-staden Stockholm
  • NameFörfattare: : Johann Georg Rüdling
    Översättare: : Nils Hufvedsson Dal
    Förläggare: : Johan Laurentius Horrn
  • Dating1740
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt