Een christeligh lijk-predikan öfwer ... Nielsz Krååk, fordom wälbestält och berömmelige borgmästare i Calmar ... vthi Calmare stadz-kyrckia den 17. aprilis åhr 1670. Hållen aff Henningo Schytten, superintendente Calmariensi. Stockholm, tryckt hoos Nicolau
 • Keyword/TitleEen christeligh lijk-predikan öfwer ... Nielsz Krååk, fordom wälbestält och berömmelige borgmästare i Calmar ... vthi Calmare stadz-kyrckia den 17. aprilis åhr 1670. Hållen aff Henningo Schytten, superintendente Calmariensi. Stockholm, tryckt hoos Nicolau
 • NameFörfattare: : Henning Schytte
  Medförfattare: : Niels Krååk
  Tryckare: : Niklas Wankijf
 • Dating1670
 • Other keywordsLikpredikan
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isinte utställt