Een christeligh lijkpredikan öffwer ...Herr Erich Erlandzson Norenium ... häradzhöffdinge och landzdommare, öffwer Wästerbergzlagen ... hwilcken ... affsomnade, 22 aprilis 1679 och den 29 maji nästfölliande, til Affweestadz kiörckio ... beledsagades ... h
 • Keyword/TitleEen christeligh lijkpredikan öffwer ...Herr Erich Erlandzson Norenium ... häradzhöffdinge och landzdommare, öffwer Wästerbergzlagen ... hwilcken ... affsomnade, 22 aprilis 1679 och den 29 maji nästfölliande, til Affweestadz kiörckio ... beledsagades ... h
 • NameFörfattare: : Elavus Skragge
  Medförfattare: : Erik Erlandsson Norenius
  Tryckare: : Niklas Wankijf
 • Dating1681
 • Other keywordsLikpredikan
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isinte utställt