Christelige vnderwijsningar om Gudz allwijse försyyn och styrelse, författade vthieen lijkprädikan, tå ... öfwerst lieutenant och cammarherre ... grefwe ... Wilhelm Douglas, ... bleff ...vthi Ridderholms-Kyrckian i Stockholm den 19. julij 1764 begrafwen a
  • Keyword/TitleChristelige vnderwijsningar om Gudz allwijse försyyn och styrelse, författade vthieen lijkprädikan, tå ... öfwerst lieutenant och cammarherre ... grefwe ... Wilhelm Douglas, ... bleff ...vthi Ridderholms-Kyrckian i Stockholm den 19. julij 1764 begrafwen a
  • NameFörfattare: : Haquin Spegel
    Medförfattare: : Wilhelm Douglas
  • Dating1674
  • Other keywordsLikpredikan
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt