Alla riksdagars och mötens besluth, samt arfföreningar, regements-former...ifrån år 1521 intil år 1727 giorde...utgifne af And. Anton Stiernman...I Stockholm, med egen bekostnad af Joh. H. Werner...1728.(Bihang, vol.271:) ...Stockholm tryckt hos Lars Sa
 • Keyword/TitleAlla riksdagars och mötens besluth, samt arfföreningar, regements-former...ifrån år 1521 intil år 1727 giorde...utgifne af And. Anton Stiernman...I Stockholm, med egen bekostnad af Joh. H. Werner...1728.
  (Bihang, vol.271:) ...Stockholm tryckt hos Lars Sa
 • NameFörfattare: : Anders Anton von Stiernman
  Utgivare: : Anders Anton von Stiernman
  Tryckare: : Johann Henrich Werner
 • Dating1728-1743
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isutställt