...D. Jesper Swedbergs Rettmätiga heders förswar, emot præsidentens och archiaterns, D. Vrban Hiernes obetenckta skrifft emot thesz Schibboleth, angående swenska språkets retta skrifart, vpsatt och framgifwit åhr 1719. then 13. maji. Senare dehl... Skara,
  • Keyword/Title...D. Jesper Swedbergs Rettmätiga heders förswar, emot præsidentens och archiaterns, D. Vrban Hiernes obetenckta skrifft emot thesz Schibboleth, angående swenska språkets retta skrifart, vpsatt och framgifwit åhr 1719. then 13. maji. Senare dehl... Skara,
  • NameFörfattare: : Jesper Swedberg
    Tryckare: : Herman Müller
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt