Guds barnas ädla boningar i lifwet, döden, och efter döden, genom Guds nåd och anda uti en christelig predikan i konunga-salen på wallborgmäszo-dagen åhr 1709. Förestälte af Christophoro Tiburtio. Stockholm, uplagt med egen bekåstnad, af Joh. H. Werner ko
  • Keyword/TitleGuds barnas ädla boningar i lifwet, döden, och efter döden, genom Guds nåd och anda uti en christelig predikan i konunga-salen på wallborgmäszo-dagen åhr 1709. Förestälte af Christophoro Tiburtio. Stockholm, uplagt med egen bekåstnad, af Joh. H. Werner ko
  • NameFörfattare: : Christopher Tiburtius
    Tryckare: : Johan Heinrich Werner
  • Dating1709
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt