I. N. J. Grammaticæ latinæ compendium, sammandragit, och i det möjeligaste lämpat efter deras begrep, som med latinen skola göra en början. Uplagd på bokhandlaren D. Segerdahls förlag, och säljes i desz boklåda för 1 dal. 16 öre kopp:mt exemplaret. Streng
 • Keyword/TitleI. N. J. Grammaticæ latinæ compendium, sammandragit, och i det möjeligaste lämpat efter deras begrep, som med latinen skola göra en början. Uplagd på bokhandlaren D. Segerdahls förlag, och säljes i desz boklåda för 1 dal. 16 öre kopp:mt exemplaret. Streng
 • NameFörfattare: : Zacharias Tidblom
  Utgivare: : D. D.
  Förläggare: : D Segerdahl
  Tryckare: : Lars Arvid Collin
 • Dating1767
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 8:o
 • Object isutställt