Bibliska chönika, thet är: at propheternas oc apostlanars böker, them wij kalle gamble och nya testamentet, äre Gudz sanfärdige ord ... uthsatt aff tyskan in på wårt swenska tungomåhl, aff Andrea Laurentij Upsaliensi ...uplagdt, på Wijsingsborg hoos hans
  • Keyword/TitleBibliska chönika, thet är: at propheternas oc apostlanars böker, them wij kalle gamble och nya testamentet, äre Gudz sanfärdige ord ... uthsatt aff tyskan in på wårt swenska tungomåhl, aff Andrea Laurentij Upsaliensi ...uplagdt, på Wijsingsborg hoos hans
  • NameFörfattare: : Esaias Tribauer
    Översättare: : Andreas Laurentii
    Tryckare: : Johann Kankel
  • Dating1676
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt