Mårten Triewalds år 1728 och 1729 håldne föreläsningar, på riddarehuset i Stockholm, öfwer nya naturkunnigheten, hwarutinnan densamma genom rön och försök är worden förklarad och stadfästad. Til allmänn tienst utgifne. Första delen [-Andra delen]. Stockho
 • Keyword/TitleMårten Triewalds år 1728 och 1729 håldne föreläsningar, på riddarehuset i Stockholm, öfwer nya naturkunnigheten, hwarutinnan densamma genom rön och försök är worden förklarad och stadfästad. Til allmänn tienst utgifne. Första delen [-Andra delen]. Stockho
 • NameFörfattare: : Mårten Triewald
  Konstnär: Schröder
  Tryckare: : Peter Jöransson Nyström
  Gravör: : Carl Berguist
 • Dating1735-1736
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isutställt