Nödig tractat om bij, deras natur, egenskaper, skiötzel och nytta, utur åtskillige nyares wittra anmärkningar samt egne anstälte rön och försök sammanfattad, jemte beskrifning på en ny inrättning af bij-stockar, hwar medelst man kan hindra och förekomma d
  • Keyword/TitleNödig tractat om bij, deras natur, egenskaper, skiötzel och nytta, utur åtskillige nyares wittra anmärkningar samt egne anstälte rön och försök sammanfattad, jemte beskrifning på en ny inrättning af bij-stockar, hwar medelst man kan hindra och förekomma d
  • NameFörfattare: : Mårten Triewald
    Tryckare: : Andreas Björkman
    Gravör: : Eric Peringius
  • Dating1728
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • Object isutställt