En christeligh jordefärdz-predikan, widh thens edle och wälbördige Gustaff Silfwerstiernas, til Ludgonäs och Nygåhl, salige lijk: när thet på then 11. dagen vthi maij månad, åhr 1651. medh hederlig process bleff vthburit, til sin begraffning vthi Vbsala d
  • Keyword/TitleEn christeligh jordefärdz-predikan, widh thens edle och wälbördige Gustaff Silfwerstiernas, til Ludgonäs och Nygåhl, salige lijk: när thet på then 11. dagen vthi maij månad, åhr 1651. medh hederlig process bleff vthburit, til sin begraffning vthi Vbsala d
  • NameFörfattare: : Olaus Unonius
    Medförfattare: : Gustav Silfwerstierna
    Tryckare: : Ignatius Meurer
  • Dating1651
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt