En kort vnderrättelse om wåd-eldars rätta vrsprung etc. etc. vthaff Gudz helige ord och höglärde mäns skriffter wälment dem brandskaddom til tröst vthdragen aff Gabriele Wallenio... Tryckt i Åbo aff Johan Winter... 1681.
  • Keyword/TitleEn kort vnderrättelse om wåd-eldars rätta vrsprung etc. etc. vthaff Gudz helige ord och höglärde mäns skriffter wälment dem brandskaddom til tröst vthdragen aff Gabriele Wallenio... Tryckt i Åbo aff Johan Winter... 1681.
  • NameFörfattare: : Gabriel Wallenius
    Tryckare: : Johan Winter
  • Dating1681
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
Provenance
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt