I.H.N. Gothländska Samlingar, allestädes med flit upsökte...och ...utgifne af Jöran Wallin. Första delen. Stockholm, uti Kongl. Tryckeriet uplagd, af directeuren Pet. Momma med thez bekostnad, år 1747.
  • Keyword/TitleI.H.N. Gothländska Samlingar, allestädes med flit upsökte...och ...utgifne af Jöran Wallin. Första delen. Stockholm, uti Kongl. Tryckeriet uplagd, af directeuren Pet. Momma med thez bekostnad, år 1747.
  • NameFörfattare: : Georg Wallin d.y.
    Gravör: : C Bergqvist
    Tryckare: : Peter Petrus Momma
  • Dating1747
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt