In Iesu nomine een predikningh, tå vthaff Lars Oluffzson Wallio hållin, när fordom ehrligh, wälbetrodh, förståndigh och achtat, Jacob Erikssons ... salige lijk här i stora kyrkione begroffs, then 16. Martij, åhrs 1620. Stockholm, hoos Chr. Reusner.
  • Keyword/TitleIn Iesu nomine een predikningh, tå vthaff Lars Oluffzson Wallio hållin, när fordom ehrligh, wälbetrodh, förståndigh och achtat, Jacob Erikssons ... salige lijk här i stora kyrkione begroffs, then 16. Martij, åhrs 1620. Stockholm, hoos Chr. Reusner.
  • NameFörfattare: : Laurentius Olai Wallius
    Tryckare: : Christopher Reusner
  • Dating1620
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt