In Jesu nomine en kort och enfalligh lijkpredikning, tå vthaff Lars Oluffzson Wallio ... hålen, när som ... Her Könik Pederssons salighe lijk ... begroffz här vthi domkyrkione then 3. decembris, åhrs 1622. Vpsaka, hoos Eskill Matzson.
  • Keyword/TitleIn Jesu nomine en kort och enfalligh lijkpredikning, tå vthaff Lars Oluffzson Wallio ... hålen, när som ... Her Könik Pederssons salighe lijk ... begroffz här vthi domkyrkione then 3. decembris, åhrs 1622. Vpsaka, hoos Eskill Matzson.
  • NameFörfattare: : Laurentius Olai Wallius
    Medförfattare: : König Pedersson
    Tryckare: : Eskil Mattsson
  • Dating1622
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt