In Jesu nomine Then ett tusende sexhundrade tiugw och tree åhrs swenska glädien vthöfwer högborne frökens, fröken Christines, Sweriges rijkes arffröken och konunga dotters, hijt til thenna werldenna födelse, som skedde på Grimsholm ... then 26. octobris .
  • Keyword/TitleIn Jesu nomine Then ett tusende sexhundrade tiugw och tree åhrs swenska glädien vthöfwer högborne frökens, fröken Christines, Sweriges rijkes arffröken och konunga dotters, hijt til thenna werldenna födelse, som skedde på Grimsholm ... then 26. octobris .
  • NameFörfattare: : Laurentius Olai Wallius
    Tryckare: : Eskil Mattsson
  • Dating1624
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt