In Jesu nomine Then ett tusende sexhundrade tiugw och tw åhrs swenska sorgen vthöfwer högborne förstes och herres, her Carl Philipps, Sweriges rijkes arfförstes ... dödamål ... vthi Vpsala först domkyrkio och sedhan bondekyrkio predikat aff Lars Oluffzson
  • Keyword/TitleIn Jesu nomine Then ett tusende sexhundrade tiugw och tw åhrs swenska sorgen vthöfwer högborne förstes och herres, her Carl Philipps, Sweriges rijkes arfförstes ... dödamål ... vthi Vpsala först domkyrkio och sedhan bondekyrkio predikat aff Lars Oluffzson
  • NameFörfattare: : Laurentius Olai Wallius
    Medförfattare: Carl Philip, Sveriges arvfurste
    Tryckare: : Eskil Mattsson
  • Dating1624
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt