In Jesu nomine Thens ett tusende sexhundrade try och tiugw åhrs wijks sorgen, när fordom edle och wälborne herres, her Clas Bilekes, friherre til Wijk ... Sveriges rijkes rådh ... salige lijk adeligen til Åkers kyrkia then 30. novembris jordföras skulle .
  • Keyword/TitleIn Jesu nomine Thens ett tusende sexhundrade try och tiugw åhrs wijks sorgen, när fordom edle och wälborne herres, her Clas Bilekes, friherre til Wijk ... Sveriges rijkes rådh ... salige lijk adeligen til Åkers kyrkia then 30. novembris jordföras skulle .
  • NameFörfattare: : Laurentius Olai Wallius
    Medförfattare: : Clas Bielke
    Tryckare: : Eskil Mattsson
  • Dating1623
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt