The besynnerligeste sorge och trösttanckarna, som Lars Oloffzson Wallius hadhe, när som han then 30. maij och thet åhret 1632 sprde allom kändom tillåtande ... Brita Nils Dotter i Walla ... framlednan ... Med Walli tryck i Vpsala präntat aff Peder Erickzs
  • Keyword/TitleThe besynnerligeste sorge och trösttanckarna, som Lars Oloffzson Wallius hadhe, när som han then 30. maij och thet åhret 1632 sprde allom kändom tillåtande ... Brita Nils Dotter i Walla ... framlednan ... Med Walli tryck i Vpsala präntat aff Peder Erickzs
  • NameFörfattare: : Laurentius Olai Wallius
    Tryckare: : Peder Eriksson Wald
  • Dating1632
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt