Twenne lijkpredokningar, then förre öffuer fordom wyrdeligh och höghlärde herres, M: Oloffs Moreti, wälförordnade i Vpsala höghe schole konungelighe läsemästare, nu mera salige lijks hederlige vthi Vpsala domkyrckio then 30. novembris åhr 1628. begraffnin
  • Keyword/TitleTwenne lijkpredokningar, then förre öffuer fordom wyrdeligh och höghlärde herres, M: Oloffs Moreti, wälförordnade i Vpsala höghe schole konungelighe läsemästare, nu mera salige lijks hederlige vthi Vpsala domkyrckio then 30. novembris åhr 1628. begraffnin
  • NameFörfattare: : Laurentius Olai Wallius
    Medförfattare: : Anna Eriksdotter
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt