Twenne lijkpredokningar, then förre öffuer fordom wyrdeligh och höghlärde herres, M: Oloffs Moreti, wälförordnade i Vpsala höghe schole konungelighe läsemästare, nu mera salige lijks hederlige vthi Vpsala domkyrckio then 30. novembris åhr 1628. begraffnin
  • Nyckelord/TitelTwenne lijkpredokningar, then förre öffuer fordom wyrdeligh och höghlärde herres, M: Oloffs Moreti, wälförordnade i Vpsala höghe schole konungelighe läsemästare, nu mera salige lijks hederlige vthi Vpsala domkyrckio then 30. novembris åhr 1628. begraffnin
  • NamnFörfattare: : Laurentius Olai Wallius
    Medförfattare: : Anna Eriksdotter
  • SamlingSkoklosters slotts boksamling
Grunddata
Beskrivning
  • DimensionerArkets vikning: 8:o
  • Föremålet ärinte utställt