Om häst-hofwens bestånds delar och desz nytta, jemte det bästa och naturligaste skoningssätt...öfversatt...af Petr. Hernquist ...Stockholm, tryckt hos Joh. C. Holmberg, & L.W. 1781.
  • Keyword/TitleOm häst-hofwens bestånds delar och desz nytta, jemte det bästa och naturligaste skoningssätt...öfversatt...af Petr. Hernquist ...Stockholm, tryckt hos Joh. C. Holmberg, & L.W. 1781.
  • NameFörfattare: : Christopher Friedrich Weber
    Översättare: : Peter Hernquist
    Tryckare: : Johan Christopher Holmberg
  • Dating1781
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt