Ännu några ord öfwer konungens nådiga proposition till Rikets Ständer, att, genom Riksgäldskontoret, upp-och utlåna penningar till jordbrukets understöd...
  • Keyword/TitleÄnnu några ord öfwer konungens nådiga proposition till Rikets Ständer, att, genom Riksgäldskontoret, upp-och utlåna penningar till jordbrukets understöd...
  • NameFörfattare: : Johan Olof Folin Wennberg
    Tryckare: Ecksteinska boktryckeriet
  • Dating1830
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt