Konung Sigismunds och konung Carl den IX:des historier... sammanskrefna af Jonas Werwing...utgifna af Anders Anton von Stiernman. Förra [-senare] del. Stockholm, tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing på des egen bekostnad, år 1746. (Bilaga 1747)
 • Keyword/TitleKonung Sigismunds och konung Carl den IX:des historier... sammanskrefna af Jonas Werwing...utgifna af Anders Anton von Stiernman. Förra [-senare] del. Stockholm, tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing på des egen bekostnad, år 1746. (Bilaga 1747)
 • NameFörfattare: : Jonas Werwing
  Omskriven: Karl IX av Sverige
  Utgivare: : Anders Anton von Stiernman
  Tryckare: : Lorentz Ludwig Grefing
  Omskriven: Sigismund av Sverige-Polen
 • Dating1746
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isutställt