Swenska wetenskaps academiens handlingar för månaderna Julius, Augustus och Septemb. 1739. Vol:I [- för månaderne Aprilis, majus ock Junius 1746. Vol: VII] Tryckt i Stockholm med academiens egen bekostnad. Hos Joh. Laur. Horrn, kongl.ant.arch.boktr.
 • Keyword/TitleSwenska wetenskaps academiens handlingar för månaderna Julius, Augustus och Septemb. 1739. Vol:I [- för månaderne Aprilis, majus ock Junius 1746. Vol: VII] Tryckt i Stockholm med academiens egen bekostnad. Hos Joh. Laur. Horrn, kongl.ant.arch.boktr.
 • NameFörfattare: Vetenskapsakademien
  Konstnär: : Augustin Ehrensvärd
  Förläggare: Vetenskapsakademien
  Tryckare: : Lorentz Ludwig Grefing
  Gravör: : Carl Erik Bergqvist
 • Dating1739[-1746]
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 8:o
 • Object isutställt