Continuation af kort berättelse om de curer, som wid Looka hälso-brun, desze twänne förflutne åhren 1727 och 1728 äro giorde, tillika med någras egna skrifteliga berättelser, hwilka wid siukdomarnes upteknande, bifogade och anförde äro, : efter föregången
  • Keyword/TitleContinuation af kort berättelse om de curer, som wid Looka hälso-brun, desze twänne förflutne åhren 1727 och 1728 äro giorde, tillika med någras egna skrifteliga berättelser, hwilka wid siukdomarnes upteknande, bifogade och anförde äro, : efter föregången
  • NameFörfattare: : Eric Victorin
    Tryckare: : Johann Henrich Werner
  • Dating1729
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt