En på den Hel. skrift grundad, tydlig, lättfattlig och utförlig afhandling om nya födelsen, till wägledning wid pröfningen af en christens lif i dess werkliga storhet och sanning... Ett wid slutet bifogadt tillägg... innehåller trenne predikningar om Chri
  • Keyword/TitleEn på den Hel. skrift grundad, tydlig, lättfattlig och utförlig afhandling om nya födelsen, till wägledning wid pröfningen af en christens lif i dess werkliga storhet och sanning... Ett wid slutet bifogadt tillägg... innehåller trenne predikningar om Chri
  • NameFörfattare: : John Witherspoon
    Översättare: : Magnus Gabriel Wahlgren
    Tryckare: : Bernhard Magnus Bredberg
  • Dating1838
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt