Schola crusis, eller kors-schola ... Af Gudz ord och namnkunnige kyrkiolärares tröst-skriffter sammanfattat. Utholkat aff Enrico Schrodero. Götheborg, tryckt aff Amund Grefwe, åhr 1664. [Kolofon:] ... tryckt hoos Amund Grefwe medh bekostnadt, och finnes
 • Keyword/TitleSchola crusis, eller kors-schola ... Af Gudz ord och namnkunnige kyrkiolärares tröst-skriffter sammanfattat. Utholkat aff Enrico Schrodero. Götheborg, tryckt aff Amund Grefwe, åhr 1664.
  [Kolofon:] ... tryckt hoos Amund Grefwe medh bekostnadt, och finnes
 • NameFörfattare: : Valentin Wudrian
  Förläggare: : Amund Nilsson Grefwe
  Tryckare: : Amund Nilsson Grefwe
 • Dating1664
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 8:o
 • Object isinte utställt