Här är oroo, i döden roo... Förestält uthi een christelig predikan hållen tå ... Herr Carl Gustaf Wrangel ... wardt begrafwen ... uthi Stockholm och kongl. Riddare kyrkia åhret 1680 the 21 september aff Johanne Vultejo ... Tryckt i Stockholm aff Hans Geor
  • Keyword/TitleHär är oroo, i döden roo... Förestält uthi een christelig predikan hållen tå ... Herr Carl Gustaf Wrangel ... wardt begrafwen ... uthi Stockholm och kongl. Riddare kyrkia åhret 1680 the 21 september aff Johanne Vultejo ... Tryckt i Stockholm aff Hans Geor
  • NameFörfattare: : Johannes Vultejus
    Omskriven: : Carl Gustaf Wrangel
    Tryckare: : Hans Georg Eberdt
  • Dating1681
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: fol.
  • Object isinte utställt