Thet bästa rådet är när man i nåden står ... Förestält vthi een christelig lijk-predikan, öfwer ... F. Margareta Appelberg, ofwer-commissariens H. Hindrich Örnfeldtz fordom kiär-älskelige huszfrw, tå hennes sahl. lekamen ... bleff beledsagat ifrån Ridderh
  • Keyword/TitleThet bästa rådet är när man i nåden står ... Förestält vthi een christelig lijk-predikan, öfwer ... F. Margareta Appelberg, ofwer-commissariens H. Hindrich Örnfeldtz fordom kiär-älskelige huszfrw, tå hennes sahl. lekamen ... bleff beledsagat ifrån Ridderh
  • NameFörfattare: : Johannes Vultejus
    Tryckare: : Niklas Wankijf
    Omskriven: : Margareta Appelberg
  • Dating1680
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt