Svar på anmärkningar, rörande slagkruts-antändningen vid artilleriets stycker, under skjutningarne 1829, till följe af nådig befallning lemnade...
  • Keyword/TitleSvar på anmärkningar, rörande slagkruts-antändningen vid artilleriets stycker, under skjutningarne 1829, till följe af nådig befallning lemnade...
  • NameFörfattare: : Nils Harald Joakim Åkerstein
    Tryckare: Norstedts förlag
  • Dating1830
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt