Den LI. penitentz Psalme, vdlagt oc beskreffuen vdi Böns vijs,.aff en merckelig person, vdi hans kaarss oc bedröffuelse. Oc nu vdset paa danske...aff Jacob Mattssön Kiöbernhaffn. Prentet i Kiöbenhaffn, aff Hans Stockelman. 1593
  • Keyword/TitleDen LI. penitentz Psalme, vdlagt oc beskreffuen vdi Böns vijs,.aff en merckelig person, vdi hans kaarss oc bedröffuelse. Oc nu vdset paa danske...aff Jacob Mattssön Kiöbernhaffn. Prentet i Kiöbenhaffn, aff Hans Stockelman. 1593
  • NameJacob Mattssön
  • Dating1595
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt