Konungasagor. Norlandz Chrönika: hwaruthinnan förmähles the äldste Historier om Swea och Götha Rijken sampt Norrie...Tryckt på Wijsingzborg aff hans Hög-Grefl: Nådes Hr. RijkzDråtzetens Boocktryckare Johann Kankel. åhr 1670
 • Keyword/TitleKonungasagor. Norlandz Chrönika: hwaruthinnan förmähles the äldste Historier om Swea och Götha Rijken sampt Norrie...Tryckt på Wijsingzborg aff hans Hög-Grefl: Nådes Hr. RijkzDråtzetens Boocktryckare Johann Kankel. åhr 1670
 • DescriptionPB forts.238
 • NameFörfattare: : Snorre Sturlason
  Förmedlare: : Daniel Gyldenstolpe
  Översättare: : Jonas Rugman
  Tryckare: : Johann Kankel
 • Dating1670
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: fol
 • Object isutställt