Konungasagor. Norlandz Chrönika och Beskriffning: hwaruthinnan förmähles the äldste Historier om Swea och Götha Rijken sampt Norrie...Tryckt på Wijsingszborg aff hans Hög-Grefl: Nådes Hr. RijkzDråtzetens Boocktryckare Johann Kankel. åhr 1670
 • Keyword/TitleKonungasagor. Norlandz Chrönika och Beskriffning: hwaruthinnan förmähles the äldste Historier om Swea och Götha Rijken sampt Norrie...Tryckt på Wijsingszborg aff hans Hög-Grefl: Nådes Hr. RijkzDråtzetens Boocktryckare Johann Kankel. åhr 1670
 • DescriptionPB forts.239
 • NameFörfattare: : Snorre Sturlason
  Tryckare: : Johann Kankel
  Översättare: : Jonas Rugman
  Förmedlare: : Daniel Gyldenstolpe
 • Dating1670
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: fol
 • Object isutställt