Bibliska Chrönika, Thet är: att Propheternas och Apostlanas (sic) Böker, them wij kalla gamble och nya Testamentet, äre GUDZ sanfärdige Ord...åhr 1614. uthsatt aff Tyskan in på wårt Swenska Tungomåhl, aff Andrea
  • Keyword/TitleBibliska Chrönika, Thet är: att Propheternas och Apostlanas (sic) Böker, them wij kalla gamble och nya Testamentet, äre GUDZ sanfärdige Ord...åhr 1614. uthsatt aff Tyskan in på wårt Swenska Tungomåhl, aff Andrea
  • DescriptionPB forts.241
  • NameFEL
    Tryckare: : Johann Kankel
  • Dating1676
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt