Här är Oroo, i Döden Roo...Een christelig Predikan hwilken, tå...Herr Carl Gustaf Wrangel, Grefwe til Silfwitzborg...bleff hållen uthi Stockholm och Kongl. Riddare Kyrckia åhret 1680 the 21 September aff Johanne Vultejo Pastor Ridderhol.
 • Keyword/TitleHär är Oroo, i Döden Roo...Een christelig Predikan hwilken, tå...Herr Carl Gustaf Wrangel, Grefwe til Silfwitzborg...bleff hållen uthi Stockholm och Kongl. Riddare Kyrckia åhret 1680 the 21 September aff Johanne Vultejo Pastor Ridderhol.
 • DescriptionWr forts.272
 • NameFörfattare: : Johannes Vultejus
  Omskriven: : Carl Gustaf Wrangel
  Tryckare: : Hans Georg Eberdt
 • Dating1681
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
 • DimensionsArkets vikning: fol
 • Object isutställt