Sidsta Äreminne öfwer...Grefwe Herr Nicolaus Brahe, ...Då hans sal. Lekamen med hög och förnäm Lijkfärd blef begrafwen Anno 1701 i Januarii Månad...af Ostano Pihl
  • Keyword/TitleSidsta Äreminne öfwer...Grefwe Herr Nicolaus Brahe, ...Då hans sal. Lekamen med hög och förnäm Lijkfärd blef begrafwen Anno 1701 i Januarii Månad...af Ostano Pihl
  • DescriptionWr forts.278
  • NameFörfattare: : Ostanus Pihl
    Omskriven: : Nils Brahe d.y.
  • Dating1701
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: fol
  • Object isutställt