Kongl. May.tz STADGA och Påbudh Öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande...
  • Made inSverige
  • Dating1664
  • CollectionLivrustkammaren
  • Inventory number35485
Basic data
Description
Related images
  • MaterialPapper (Papper och kartong)
  • Techniquetryckt, boktryck, häftad
  • DimensionsHöjd: 210 mm
    Bredd: 165 mm
  • Object isinte utställt