Visitkort
  • Keyword/TitleVisitkort
  • DescriptionVisitkort från Friherre E. E:son Rålamb, H. M. Konungens tjänstg. Förste Hovmarskalk.
  • Dating1914 - 1930
  • CollectionHallwylska museet
  • Object group64. LXIV Arkiv
  • Inventory numberLXIV:I:L.b.c.752.
Basic data
Description
Provenance
Related images
  • Object isinte utställt