Visitkort
  • Keyword/TitleVisitkort
  • DescriptionVisitkort från Friherre Sigfrid E:son Rålamb, Kungl. Livsegmentet till häst. Ordonnansofficer hos H. K. H. Hertigen av Västerbotten.
  • Dating1930
  • CollectionHallwylska museet
  • Object group64. LXIV Arkiv
  • Inventory numberLXIV:I:L.b.c.756.
Basic data
Description
Provenance
Related images
  • Object isinte utställt