Visitkort
  • Keyword/TitleVisitkort
  • DescriptionVisitkort från Överstelöjtnant Carl Tersmeden vid Generalstaben Souschef vid Lantförsvarets Kommandoexpedition.
  • Dating1924
  • CollectionHallwylska museet
  • Object group64. LXIV Arkiv
  • Inventory numberLXIV:I:L.b.c.857.
Basic data
Description
Provenance
Related images
  • Object isinte utställt