Rock
  • Keyword/TitleRock
  • DescriptionLivrérock till löpare för Maria Theresia och Gustav III
  • Dating1700-talets mitt
  • Other keywordsLivré
  • CollectionLivrustkammaren
  • Inventory number19048 (3642:1)
Basic data
  • Object isinte utställt