Rock
  • Keyword/TitleRock
  • DescriptionRock till löpare för Maria Theresia och Gustav III
  • Dating1700-talets mitt
  • Other keywordsLivré
  • CollectionLivrustkammaren
  • Inventory number19051 (3642:2)
Basic data
  • Object isinte utställt