knäbyxor löparlivré Maria Theresia -  Gustav III
  • Keyword/Titleknäbyxor löparlivré Maria Theresia - Gustav III
  • Descriptionknäbyxor löparlivré
  • Dating1700-talets mitt
  • Other keywordsbyxor
  • CollectionLivrustkammaren
  • Inventory number19059 (3642:4)
Basic data
  • Object isinte utställt