rem m tofs, del till seldon
  • Keyword/Titlerem m tofs, del till seldon
  • DescriptionRem till seldonen för Sigismund III:s sexspann, Polen, 1600-talets början.
  • Dating1600 cirka
  • Other keywordsrem
  • CollectionLivrustkammaren
  • Inventory number27789 (844)
Basic data
Description
  • DimensionsVikt: 365 g
  • Object isinte utställt