standar Upplands ståndsdrag.
  • Keyword/Titlestandar Upplands ståndsdrag.
  • DescriptionStandar.
  • Dating1700-talets början
  • Other keywordsstandar
  • CollectionLivrustkammaren
  • Inventory number28169 (98)
Basic data
Literature
  • Materialsidendamast
  • Decorvapen Uppland
  • Object isinte utställt