standar Upplands ståndsdragoner
  • Keyword/Titlestandar Upplands ståndsdragoner
  • DescriptionStandar.
  • Dating1700-talets början
  • Other keywordsstandar
  • CollectionLivrustkammaren
  • Inventory number28170 (194)
Basic data
Literature
  • Object isinte utställt